Stacje Drogi Krzyżowej
Droga Światła


Stacje Drogi Krzyżowej

 1. Pan Jezus skazany na śmierć.
 2. Jezus Chrystus bierze krzyż na swoje ramiona.
 3. Jezus Chrystus upada pod krzyżem po raz pierwszy.
 4. Jezus Chrystus spotyka swoją Matkę.
 5. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Chrystusowi.
 6. Weronika ociera twarz Jezusowi Chrystusowi.
 7. Jezus Chrystus upada pod krzyżem po raz drugi.
 8. Jezus Chrystus pociesza niewiasty jerozolimskie.
 9. Jezus Chrystus upada pod krzyżem po raz trzeci.
 10. Jezus Chrystus z szat odarty.
 11. Jezus Chrystus przybity do krzyża.
 12. Jezus Chrystus umiera na krzyżu.
 13. Jezus Chrystus zdjęty z krzyża.
 14. Ciało Jezusa Chrystusa złożone do grobu.

Droga Światła

 1. Jezus powstaje z martwych.
 2. Uczniowie przy pustym grobie.
 3. Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie.
 4. Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus.
 5. Zmartwychwstały Pan objawia się przy łamaniu chleba.
 6. Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom.
 7. Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów.
 8. Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza.
 9. Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim.
 10. Zmartwychwstały Pan przekazuje prymat Piotrowi.
 11. Zmartwychwstały Pan daje zawierza uczniom swoją misję wobec świata.
 12. Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca.
 13. Oczekiwanie z Maryją na Ducha Świętego
 14. Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha

Tajemnice Różańca Świętego

Tajemnice radosne (poniedziałek, sobota)

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety
 3. Narodzenie Pana Jezusa
 4. Ofiarowanie w świątyni
 5. Odnalezienie w świątyni

Tajemnice światła (czwartek)

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie siebie na weselu w Kanie
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne (wtorek, piątek)

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 2. Biczowanie
 3. Cierniem ukoronowanie
 4. Droga Krzyżowa
 5. Śmierć na Krzyżu

Tajemnice chwalebne (środa, niedziela)

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 2. Wniebowstąpienie
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 5. Ukoronowanie Matki Najświętszej na Królową nieba i ziemi

Formuła Spowiedzi

Penitent: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Kapłan: Na wieki wieków. Amen.
P: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
(Kapłan czyni znak krzyża nad penitentem, następnie zachęca penitenta do ufności w miłosierdzie Boże.) Np.:
K:
 Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.
P: Amen. 
(Penitent, zwłaszcza gdy nie jest znany spowiednikowi, określa swój stan, czas ostatniej spowiedzi, trudności w prowadzeniu życia chrześcijańskiego oraz inne okoliczności, których poznanie jest potrzebne spowiednikowi do wykonywania posługi.) Np.:
P: Ostatni raz przystąpiłem do spowiedzi (kiedy)…, pokutę zadaną odprawiłem, obraziłem Pana Boga następującymi grzechami: (następuje wyznanie grzechów)
(po zakończeniu wyznawania grzechów) P:
 Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy serdecznie żałuję, postanawiam poprawę i proszę cię ojcze o naukę, pokutę i rozgrzeszenie. (następuje rozmowa, pouczenie penitenta i wyznaczenie pokuty)
(Kapłan zachęca penitenta do okazania żalu.) Np.:
K:
 Żałuj za grzechy.
P: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.
K: Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w Imię Ojca i Syna,  i Ducha Świętego.
P: Amen.
K: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry. 
P: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.
K: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.
P: Bóg zapłać.

Święta

Niedziela, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Druga Niedziela Adwentu