caritas_wm

Parafialny Zespół CARITAS w Chynowie został powołany do istnienia 18 lutego 1999 roku. Zespół liczy około 10 osób.

Podejmowane działania:

  • niesienie doraźnej pomocy finansowej lub rzeczowej rodzinom potrzebującym, wielodzietnym(rozprowadzanie żywności z pomocy unijnej - program PAED)
  • odwiedziny ludzi starszych i chorych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia
  • rozdawanie paczek światecznych potrzebującym
  • organizacja Dnia Chorych - 3 maja - zakończonego agapą w salce katechetycznej
  • umożliwianie wyjazdu na kolonie letnie organizowane przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej (całkowicie finansowanego dla dzieci z ubogich rodzin)
  • wspólpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisją Antyalkoholową, miejscowymi szkołami.

Pozyskiwanie środków pieniężnych:

  • działalność własna zespołu: sprzedaż zniczy, palm, świec Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, świec wielkanocnych
  • zbiórka ofiar na tacę z Wielkiego Czwartku, którą ks. Proboszcz przeznacza na działania statutowe
  • z przekazanego 1% podaku dochodowego
  • darowizny

 caritas_lider2010_wm14 czerwca 2011 r. nasz parafialny Zespół Caritas otrzymał nagrodę Lidera Roku 2010 Powiatu Grójeckiego za zajęcie I miejsca w kategorii działalność społeczna.

statuetka_wm

Sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu CARITAS w Chynowie w 2009 roku.

Aktualne zasady dysponowania 1% podatku na rzecz CARITAS w Chynowie.

zyczenia_wn_wm

Kilka zdjęć z Dnia Chorego zorganizowanego w naszej parafii 3 maja 2010 r.

dch2010_1_wmdch2010_2_wmdch2010_3_wmdch2010_4_wmdch2010_5_wmdch2010_6_wmdch2010_7_wmdch2010_8_wmdch2010_9_wm

 

Święta

Niedziela, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Druga Niedziela Adwentu