W naszej parafii istniej Rada Parafialna i Ekonomiczna. W jej skład wchodzi 13 osób (przedstawicieli parafian). Członkowie Rady kilka razy w roku uczestniczą w spotkaniach roboczych dla zapoznania się z aktualnymi sprawami gospodarczymi i tematami dotyczącymi życia parafii, służąc radą i pomocą w decyzjach podejmowanych przez ks. Proboszcza.

Święta

Niedziela, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Druga Niedziela Adwentu