MINISTRANCI

 

Ministranci czyli służba liturgiczna chłopców, choć nie tylko, ponieważ ministrantami mogą być i są także studenci, juz pracujący, a nawet starsi mężczyźni.

W naszej parafii jest obecnie siedemnastu ministrantów, w tym jeden kandydat po I Komunii Świętej. Jest to najwcześniejszy czas podejmowania posługi ministranta, ale nie znaczy to wcale, że nie można przystąpić do ministrantów później (nawet dużo).

Pierwszym pragnieniem ministranta jest służba Bogu i ludziom. Jest ona jednocześnie zadaniem przypominanym co roku w czasie promocji do kolejnych stopni ministranckich – w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która jest świętem patronalnym męskiej służby liturgicznej.

Ministrant (od łacińskiego: ministrare – służyć, pomagać) przede wszystkim służy przy ołtarzu. Uczestniczy we Mszy św. nie tylko w niedziele i święta – jest także na Eucharystii w dzień powszedni, który wybierze. Troszczy się o piękno liturgii, dlatego na spotkaniach uczy się także poprawnego wykonywania czynności liturgicznych. Poznaje znaczenie gestów i symboli, aby nie tylko poprawnie, ale ze zrozumieniem i pełniej w niej uczestniczyć. Wreszcie, co najważniejsze i najtrudniejsze, stara się w taki sposób uczestniczyć w liturgii, aby przemieniała jego życie, aby świadkiem Chrystusowej służby był zarówno przy ołtarzu, jak i w codzienności wobec ludzi.

Młodsi ministranci – ze szkół podstawowych – mają swoje spotkania w soboty o godz. 15:00. Pozostali uczestniczą w odprawach w związku ze świętami i ważniejszymi uroczystościami w parafii.

Opiekunem ministrantów jest wikariusz ks. Jarosław Nowakowski.

Oprócz formacji chętni ministranci, najczęściej wraz z bielankami, korzystają z różnych możliwości wspólnego wypoczynku i rekreacji. W ostatnich latach były to tygodniowe wyjazdy w ferie zimowe w góry (Ochotnica w Gorcach), jednodniowe wycieczki rowerowe do pobliskich parafii (Nowa Wieś, Jasieniec, Goźlin, Czersk, Zalesie Dolne i Jazgarzew) oraz wyjazd do kina (albo kino domowe☺). Niektóre z tych działań wspieramy środkami z funduszu ministrantów i bielanek, który pozyskujemy m.in. dzięki przygotowywaniu kadzidła i kredy na uroczystość Objawienia Pańskiego, buteleczek z wodą święconą na niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

 

BIELANKI

 

Bielanki czyli służba liturgiczna dziewcząt.W naszej parafii jest obecnie osiem bielanek. Choć to niewiele, z nadzieją patrzymy na dwie kandydatki, które od I Komunii Świętej gorliwie uczestniczą w spotkaniach. Podobnie jak u ministrantów I Komunia to najwcześniejszy czas przystępowania do grupy bielanek, ale zdarza się również, że starsze dziewczęta rozpoznają takie pragnienie.

Świętem patronalnym żeńskiej służby liturgicznej jest uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W naszej parafii w niedzielę najbliższą tej uroczystości bielanki są promowane do kolejnych stopni w formacji. W zależności od stopnia posługa bielanek dotyczyć będzie: śpiewania psalmów, czytania wezwań modlitwy powszechnej, a przy okazji większych uroczystości także czytania komentarzy do liturgii, procesji z darami, tzw. służby ładu oraz innych posług (np. w razie potrzeby starsze dziewczęta podejmują czytania, pomagają ministrantom w wypełnianiu ich dodatkowych zadań: rozprowadzaniu prasy katolickiej po niedzielnych Mszach św., w kweście). Uczestniczą we Mszach św. niedzielnych, świątecznych oraz w wybranej Mszy św. w dzień powszedni.

Szczególne wyróżnienie przez posługę, jaką pełnią bielanki w zgromadzeniu liturgicznym zobowiązuje do dawania dobrego świadectwa chrześcijańskiego życia we własnym środowisku – w rodzinie, w szkole, pośród rówieśników. Oczywiście posługa ta staje się także darem, pomagając dziewczętom realizować w życiu ideał Maryi Niepokalanej – „służebnicy Pańskiej”.

Młodsze bielanki przychodzą na spotkania w sobotę o godz. 15:00.

Opiekunem bielanek jest wikariusz ks. Piotr Kłaput

Oprócz formacji chętne bielanki, najczęściej wraz z ministrantami, korzystają z różnych możliwości wspólnego wypoczynku i rekreacji. W ostatnich latach były to tygodniowe wyjazdy w ferie zimowe w góry (Ochotnica w Gorcach), jednodniowe wycieczki rowerowe do pobliskich parafii (Nowa Wieś, Jasieniec) oraz wyjazd do kina (albo kino domowe☺). Niektóre z tych działań wspieramy środkami z funduszu ministrantów i bielanek, który pozyskujemy m.in. dzięki przygotowywaniu kadzidła i kredy na uroczystość Objawienia Pańskiego, buteleczek z wodą święconą na niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

Święta

Niedziela, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Druga Niedziela Adwentu