Bractwo Trójcy Świętej zosało założone 1 czerwca 1828 roku przez księdza proboszcza Franciszka Robakowskiego na prośbę parafian. Proboszcz stanął wówczas na czele Bractwa i usanowił dla niego przepisy 1860 roku. W 1998 roku ks. proboszcz Andrzej Parys zmienił i uaktualnił regulamin Bracwa.

Przepisy Bractwa Trójcy Przenajświętszej przy kościele parafialnym w Chynowie, 1998 r.

Pkt.1. Bractwo Trójcy Przenajświętszej powołane do istnienia w 1828 r. przyjmuje niniejszym nowe przepisy swojego działania, z szacunkiem przechowując w pamiątkowej księdze przepisy spisane w 1860 r.
Pkt.2. Osoby zapisane do Bractwa powinny pobożnością, sumiennością, sprawiedliwością, trzeźwością i innymi cnotami przyświecać całej parafii.
Pkt.3. Rządcą Bractwa jest Ksiądz Proboszcz i jemu winni Bracia i Siostry posłuszeństwo we wszystkim co tylko zgodne z chwałą Bożą i dobrem Kościoła.
Pkt.4. Zarząd Bractwa składa się z wybranego na pięć lat Brata Starszego, jego zastępcy i skarbnika. Brat Starszy jako kierujący Bractwem wyznaczy zakres obowiązków swojemu zastępcy i skarbnikowi.
Pkt.5. Bractwo obiera sobie za pryncypialnego patrona świętego Antoniego, którego ołtarz w Chynowskim kościele istnieje.
Pkt.6. W każdy pierwszy wtorek miesiąca Bractwo o ile to możliwe gromadzić się będzie na Mszy św. i nabożeństwie do swojego patrona. Sześć Mszy św. wtorkowych będzie odprawianych za zmarłych z Bractwa, a sześć za żywych członków Bractwa. Przed Mszami odprawianymi za zmarłych Brat Starszy lub jego zastępca wyczytywać będzie nazwiska zmarłych braci i sióstr, tak aby nazwisko każdego przynajmniej raz w roku publicznie wyczytane było. Ofiary na tace zbierane na tej Mszy św. przez Brata Starszego przeznaczone będą na intencje mszalne, jeśli zbyt małe by były z kasy brackiej uzupełniane będą. Na tej Mszy św. uroczyście przyjmowane będą nowe osoby do Bractwa wstąpić pragnące.
Pkt.7. Raz w roku po Wszystkich Świętych odbywać się będzie sesja doroczna Bractwa, na której Brat Starszy przedstawi stan Bractwa i rozliczy się z zarządzaniem majątkiem Bractwa. Co pięć lat odbywać się będą wybory zarządu Bractwa. Inne sesje odbywać się będą wówczas, gdy Ksiądz Proboszcz lub Brat Starszy zarządzi.
Pkt.8. W każdą niedzielę i święto Bractwo starać się będzie troszczyć swoim udziałem o piękno Sumy parafialnej. Bracia służyć będą do Mszy św., a Siostry asystować przed ołtarzem ze świecami w ręku od Sanctus do komunii kapłańskiej.
Pkt.9. Drugim obowiązkiem Bractwa będzie troska o piękno i porządek procesji eucharystycznych. Bracia według wyznaczonych imiennie zadań prowadzić księdza z Najświętszym Sakramentem będą, nosić krzyż procesyjny, baldachim i chorągwie. Siostry ze świecami w ręku asystować wokół baldachimu będą dla okazania czci Jezusowi Eucharystycznemu. Nad całością procesji Brat Starszy lub jego zastępca czuwał będzie. 
Pkt.10. Każdy Brat i Siostra do kasy brackiej ustaloną corocznie przez Zarząd Bractwa sumę wpłacić powinien, jako roczną składkę dla istnienia funduszu brackiego konieczną. Z funduszu tego Zarząd potrzebne dla działania Bractwa zakupy sporządzał będzie i dzieła kościelne wspomagał.
Pkt.11. Każdy Brat i Siostra w razie śmierci będzie miał danym od Bractwa 12 świec zapalonych przy katafalku na pogrzebie.    
Pkt.12. Kto regulaminu tego przestrzegał nie będzie usuniętym z Bractwa być powinien decyzją Księdza Proboszcza po zasięgnięciu opinii Zarządu Bractwa.

Regulamin przyjęto w 170 rocznicę istnienia Bractwa, dnia 28 lipca 1998 r. na Sesji w tym dniu zwołanej.Regulamin niniejszy od pierwszej niedzieli września obowiązywał będzie.

 

Tu można przeczytać regulamin z roku 1860.

Święta

Niedziela, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Druga Niedziela Adwentu