KSIĘŻA POSŁUGUJĄCY W NASZEJ PARAFII:

Proboszcz:

Ks.dr Piotr Borys

  • Proboszcz parafii od 27 VIII 2018

wikariusz:

 

Księża proboszczowie parafii Świętej Trójcy w Chynowie:

1878 - 1883 ks. Konstanty Bieńkowski
(?) - 1903 ks. Franciszek Chróstowski
(?) - 1911 ks. St. Śliwerski
1911 - 1929 ks. Edward Skupieński
1929 - czerwiec 1967 ks. Feliks Grodecki
czerwiec 1967 - listopad 1973 ks. Marian Godlewski
grudzień 1973 - maj 1977 ks. Stanisław Romanowski
maj 1977 - wrzesień 1980 ks. Józef Jamiński
wrzesień 1980 - listopad 1988 ks. Władysław Nowak
listopad 1988 - maj 1997 ks. Edmund Rzeszowski
maj 1997 - czerwiec 1999 ks. Andrzej Parys
czerwiec 1999 - czerwiec 2005 ks. Sławomir Wojciechowski
lipiec 2005 - czerwiec 2012 ks. Marek Wolniewicz

lipiec 2012 - sierpień 2018

========================

od 27 VIII 2018

ks. Jacek Zalewski

======================

ks.dr Piotr Borys

Księża wikariusze parafii Świętej Trójcy w Chynowie:

(1967) ks. Stanisław Kruzel
... -
1996 - 1997 ks. Bogdan Zasada
1997 - 1999 ks. Marcin Loretz
1999 - 2000 ks. Grzegorz Jaszczyk
2000 - 2001 ks. Jacek Brociek
2001 - 2004 ks. Sławomir Chmielewski
2004 - 2006 ks. Bogusław Zalewski
2006 - 2011 ks. Paweł Witkowski
2011 - 2013 ks. Jarosław Nowakowski

 2013 -2017

=========

2017 - 2018

ks.Piotr Kłaput

=====================

ks.Robert Mikos

 

Święta

Niedziela, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Druga Niedziela Adwentu