Sprawy związane z pogrzebem omawiane są z osobami należącymi do bliskiej rodziny zmarłego. Pierwsze zgłoszenie w kancelarii parafialnej dotyczy ustalenia terminu pogrzebu. W tym celu można przyjść o każdej porze dnia, nawet jeśli nie ma jeszcze żadnych dokumentów.

Do podstawowych dokumentów, które należy przedstawić będą należały:
- odpis skrócony aktu zgonu z USC (do okazania)
- odcinek z karty zgonu wypisanej przez lekarza, poświadczony w USC
- zaświadczenie o dysponowaniu miejscem na cmentarzu (wystawione najdalej 20 lat temu)
- jeśli zmarły mieszkał na terenie innej parafii: przedstawienie opinii z parafii miejsca zamieszkania zmarłego na temat jego życia religijnego (*)

Ponadto przydatne są informacje:
- o ostatnich sakramentach przyjętych przed śmiercią (w szpitalu nieraz jest to poświadczone przez kapelana)
- o rodzaju ubezpieczenia: ZUS czy KRUS
Wraz z ustaleniem terminu pogrzebu wyznaczana jest zwykle Msza św. 30 dni po śmierci.
W sprawie przygotowania grobu trzeba skontaktować się z pracownikiem zajmującym się cmentarzem. 
Informując zakład pogrzebowy o godzinie pogrzebu należy zaznaczyć, że obrzędy wprowadzenia ciała do kościoła rozpoczynają się 20 min. wcześniej na placu przed bramą kościoła.

Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty w dniach poprzedzających pogrzeb, jakkolwiek możliwość spowiedzi jest jeszcze przed samą Mszą św., kiedy po obrzędach wprowadzenia ksiądz uda się do konfesjonału.

Święta

Niedziela, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Druga Niedziela Adwentu