Sprawy związane z pogrzebem omawiane są z osobami należącymi do bliskiej rodziny zmarłego. Pierwsze zgłoszenie w kancelarii parafialnej dotyczy ustalenia terminu pogrzebu. W tym celu można przyjść o każdej porze dnia, nawet jeśli nie ma jeszcze żadnych dokumentów.

Do podstawowych dokumentów, które należy przedstawić będą należały:
- odpis skrócony aktu zgonu z USC (do okazania)
- odcinek z karty zgonu wypisanej przez lekarza, poświadczony w USC
- zaświadczenie o dysponowaniu miejscem na cmentarzu (wystawione najdalej 20 lat temu)
- jeśli zmarły mieszkał na terenie innej parafii: przedstawienie opinii z parafii miejsca zamieszkania zmarłego na temat jego życia religijnego (*)

Ponadto przydatne są informacje:
- o ostatnich sakramentach przyjętych przed śmiercią (w szpitalu nieraz jest to poświadczone przez kapelana)
- o rodzaju ubezpieczenia: ZUS czy KRUS
Wraz z ustaleniem terminu pogrzebu wyznaczana jest zwykle Msza św. 30 dni po śmierci.
W sprawie przygotowania grobu trzeba skontaktować się z pracownikiem zajmującym się cmentarzem. 
Informując zakład pogrzebowy o godzinie pogrzebu należy zaznaczyć, że obrzędy wprowadzenia ciała do kościoła rozpoczynają się 20 min. wcześniej na placu przed bramą kościoła.

Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty w dniach poprzedzających pogrzeb, jakkolwiek możliwość spowiedzi jest jeszcze przed samą Mszą św., kiedy po obrzędach wprowadzenia ksiądz uda się do konfesjonału.

Święta

Czwartek, XXVIII Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto św. Łukasza, ewangelisty